Privātuma politika

Lietotāja personas datu apstrāde

Par tīmekļa vietnes lietotāja personas datiem tiek uzskatīta informācija, kas palīdz lietotāju identificēt, t.i., lietotāja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta vai pasta adrese.

Vietnē Mebelhaus.lv tiek veikta lietotāja personas datu apstrāde un saglabāšana, tas notiek tikai grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un tikai tad, ja lietotājs šos savus personas datus pats ir ievadījis Mebelhaus.lv sistēmā.

Vietnē Mebelhaus.lv saņemtie lietotāju personas dati nekad un nekādā veidā netiek un netiks izmantoti ļaunprātīgi, kā arī nekad netiek izsniegti trešajām pusēm, ja vien to tieši nepieprasa likumdošana.

Vietnē Mebelhaus.lv netiek vākti vai izmantoti, kā arī trešajām pusēm netiek pieļauts vākt vai izmantot statistiskās analīzes datus, lai izsekotu vai vāktu jebkāda veida informāciju, kura ļauj noteikt vietnes lietotāju identitāti.

Lūdzu ņemt vērā, ka Jums nebūs iespējams pilnībā izmanot vietnes funkcionalitāti (piemēram nevarēsiet rezervēt izvēlēto preci), ja nolemsiet neizpaust savus personas datus.

Ja Jūsu personas dati nav ievadīti korekti, Jums ir iespēja tos izlabot, kā arī Jums ir tiesības vienreiz gadā, bez maksas vērsties pie mums ar personīgi parakstītu rakstisku pieprasījumu un saņemt informāciju par to, kādus ar Jums saistītus personas datus, Mebelhaus.lv apstrādā.

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu, lūdzu sazināties ar mums. Mūsu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā „kontakti”.