Privātuma atruna

Personas datu apstrāde

Mebelhaus.lv var tikt veikta Jūsu personas datu apstrāde, tas notiek tikai grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un tikai tad, ja Jūs  šos datus pats esat ievadījis.

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu, lūdzu sazināties ar mums.

Mūsu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā „kontakti”.

Ja Jūsu personas dati nav ievadīti korekti, Jum ir tiesības tos izlabot.

Jums ir tiesības vienreiz gadā, bez maksas vērsties pie mums ar personīgi parakstītu rakstisku pieprasījumu un saņemt informāciju par to, kādus ar Jums saistītus personas datus, mēs apstrādājam.

Sīkdatnes

Vietnes mebelhaus.lv apskates laikā, iespējams, tiek saglabāta neliela informācijas Jūsu datorā, t.s., "sīkdatnes" (cookies) veidā. Sīkdatnes tiek izmantotas virknē mājaslapu, lai sniegtu pieeju noteiktām mājas lapas funkcijām. Informācija, ko satur sīkdatne, var tikt izmantota, lai sekotu lietotāja darbībām šajā mājaslapā.

Iespējami divi sīkdatņu veidi:

  1. Sīkdatnes Jūsu datorā tiek saglabātas ilgāku laika posmu un tās tiek izmantotas, lai noteiktu, vai attiecīgā vietne no šī datora jau iepriekš ir tikusi apmeklēta.
  2. Sīkdatnes tiek īslaicīgi saglabātas Jūsu datora atmiņā, parasti tik ilgi, kamēr atrodaties mājaslapā. Šādas sīkdatnes netiek ilgstoši saglabātas pārlūkprogrammā - tās tiek dzēstas, līdzko pārlūkprogramma tiek aizvērta.

Mebelhaus.lv var izmantot sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistiku un apkopotu informāciju par to, kuras sadaļas mājaslapā Jūs visbiežāk izvēlaties apmeklēt. Šāda informācija mums var palīdzēt uzlabot informācijas izvietošanas kvalitāti. Ja vien tas nav īpaši norādīts, mebelhaus.lv nekad neizmanto sīkdatnes, lai ievāktu personas datus.